Firemné údaje

Recepcia & Customer support

Mária Beňová
Executive assistant

+ 421 903 526 220

 

Naši makléri

Ing. Júlia Štefanidesová
Realitný maklér

+421 948 632 927

Kristína Kubíková
Realitný maklér

+421 940 609 230

  

Mgr. Lucia Jendrichovská
Realitný maklér

+421 940 609 233

Mária Cillerová, RSc.
Realitný maklér

+421 948 438 469

Ing. Miriam Kmecová
Realitný maklér

+421 940 609 232

 

Veronika Suchá
Realitný maklér

+421 940 609 237

 

Ing. Katarína Šágyová
Realitný maklér

+421 940 609 234

 

Ing. Miriam Gallová
Realitný maklér

+421 940 609 235

 

Eva Husárová
Realitný maklér

+421 948 159 879

 

Právne oddelenie

Bohuslav Ošťádal
Firemný právnik

+421 903 425 683

 

Oddelenie náboru

Barbora Maceková
Vedúca oddelenia náboru

+ 421 948 382 206

 

Bc. Barbora Bálintová
Asistentka náboru

+ 421 948 609 233

Simona Chytilová
Asistentka náboru

+ 421 940 609 236

 

Mgr. Eva Vendrinská
Asistentka náboru

+ 421 948 609 233

MgA. Michaela Koleková
Fotograf

+ 421 940 609 238

 

Michal Lachkovič
Fotograf

+421 904 864 443

Ing. Miroslav Strelec
Architekt

+421 948 033 902

Tomáš Timko
Architekt

+421 903 994 363

Vedenie spoločnosti

Marek Porubovič
Spoločník firmy a konateľ

+ 421 904 832 872

 

Ing. Zuzana Kanská
Konateľ