Jana Sálusová

Your real estate agent

Blog & Reviews

My success story

Who is Jana Sálusová?

Oddaný a vášnivý realitný profesionál so zameraním na vytváranie bezproblémových a úspešných
transakcií s nehnuteľnosťami. Ako žena v realitnom priemysle prinášam jedinečnú zmes empatie,
pozornosti k detailu a efektívnej komunikácie, aby som zabezpečila, že potreby mojich klientov budú
nielen naplnené, ale aj prekročené.

Kľúčové schopnosti
Silné vyjednávacie schopnosti na zabezpečenie najlepších ponúk pre klientov
Výnimočné komunikačné a medziľudské schopnosti
Hlboká znalosť aktuálnych trhových trendov a hodnôt nehnuteľností
Starostlivý a detailný prístup k transakciám
Záväzok poskytovať výnimočné služby zákazníkom

Misia
Mojím poslaním je posilniť jednotlivcov a rodiny tým, že im pomôžem s istotou navigovať v realitnom
procese. Či už kupujete nehnuteľnosti prvýkrát, ste skúsený investor alebo chcete predať svoju
nehnuteľnosť, som tu, aby som vám poskytol personalizované poradenstvo a dosiahol vaše ciele v
oblasti nehnuteľností.

I want
to rent